(…)Marcin Kolasa z Niezależnego Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej podkreślił, że według opinii prawników, projekt może być niezgodny z konstytucją. “Projekt sam w sobie zawiera ograniczenia praw związkowych, ponieważ funkcjonariuszom, którzy są powołani lub mianowani na stanowiska kierownicze odmawia się pełnienia funkcji w związkach zawodowych” – wskazywał. Jego zdaniem pluralizm “pociąga za sobą rozdrobnienie i konkurencyjność związków”. Podkreślił, że takie rozwiązanie jest zagrożeniem dla środowiska służb mundurowych. “Możemy się spodziewać, że wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych osłabi te związki, które funkcjonują i wpłynie na efektywność ich działania” – dodał. W ocenie NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. proponowany projekt jest “sprzeczny z fundamentalną zasadą niezależności i samorządności organizacji związkowych oraz w sposób ewidentny szkodzi Straży Granicznej i jej funkcjonariuszom”.

Przypomnijmy, w czerwcu prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Nowela dotyczy rozszerzenia prawa funkcjonariuszy tych służb w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. O zmiany wnioskował NSZZ “Solidarność”.

Obecnie funkcjonariusze Policji, SG i SW mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Taki stan rzeczy funkcjonuje w Policji i Służbie Więziennej od 1989 roku, zaś w Straży Granicznej od 1991 roku, kiedy to powstał pierwszy związek zawodowy w tej formacji. Proponowany projekt znosi takie ograniczenie, a co za tym idzie ma umożliwić mundurowym wybór związku zawodowego, do którego chcą wstąpić. czytaj więcej…

źródło: https://www.infosecurity24.pl