W dniu 18.12.2019r.  odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego dokonano omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i przedstawionych przez ministra Mariusza Kamińskiego propozycji. Spotkanie było też okazją do podsumowania mijającego roku i wyznaczenia nowych kierunków działań na przyszłość. 

Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zaproszenie goście: ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, ks. prot. mjr Adam Weremijewicz, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pani gen. bryg. Wioleta Gorzkowska, kol.  Krzysztof Oleksak – przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, kol.  Andrzej Szary – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Piotr Kumięga – Przewodniczący Rady Nadzorczej WDB, Pani Adw. dr Marta Derlatka i Pani Alicja Cichawa z Nmedia.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa jako gospodarz spotkania podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie i okazywane wsparcie. Następnie złożył życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020.

Ekumenicznego błogosławieństwa na nowy 2020 rok udzielił zebranym ks. płk SG Zbigniew Kępa. Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, obecni złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.