Ukazujące się publicznie informacje w sprawie prac nad ujednoliceniem systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, wzbudzają uzasadniony niepokój całego naszego środowiska. Poruszenie i zbulwersowanie jakie wywołują medialne doniesienia w sprawie planowanej „korekty” wynikającej z przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy, trudno nam pogodzić z wcześniejszymi obietnicami i deklaracjami składanymi w tym zakresie. Obecne prezentowane informacje w jaskrawy sposób zaprzeczają tym deklaracjom, uderzając w funkcjonariuszy od których codzienna służba wymaga również narażania własnego zdrowia i życia.

Zapowiedź takich działań wobec funkcjonariuszy służb odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa oraz działających w jego imieniu i w interesie, może osłabić te formacje i wpłyną negatywnie na stan bezpieczeństwa Państwa. Efektem wprowadzanych zmian przez poprzednie rządy było to że ze służby odchodzili doświadczeni policjanci, strażnicy graniczni, strażacy, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służby więziennej. Należy podkreślić, że zmiany maja dotyczyć funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, których postawa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży została bardzo wysoko oceniona.

Pani Premier
Reprezentując służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wraz z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych zwraca się do Pani Premier z prośba o udzielenie informacji czy prowadzone są i w jakim zakresie prace nad wprowadzeniem „korekt w emeryturach mundurowych” ?

Uważamy, ze wszelkie plany zmian, w tak ważnej dziedzinie jak bezpieczeństwo obywateli, nie mogą wynikać z bieżących uwarunkowań gospodarczych i chęci wprowadzenia systemu emerytalnego służb mundurowych jako integralnej części zabezpieczenia społecznego, oraz być informacja przekazywana za pomocą mediów.
Zaznaczenia wymaga niejednokrotnie już podkreślane, przez wszystkie strony dialogu społecznego, znaczenie i rola Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego jako miejsca, w którym na jednej płaszczyźnie spotykają się przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, podejmując dyskusje nad planowanymi działaniami i ewentualnymi projektami.

pismo_sluzby_mundurowe pismo_sluzby_mundurowe_2