Informujemy o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia WRW bez karencji od miesiąca Września.

Grupowe Ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku

dla pracowników i funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.