Wtorek, 02 grudnia 2014
Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a także Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń za lata 2009-2014, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami służb w 2015 r.podwyżki_straż_graniczna

Przedstawiciele związkowców w trakcie spotkania z szefową MSW poruszyli m.in. postulat waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy za lata 2009-2014, a także zmiany zasad naliczania dodatku z tytułu wysługi lat.

Podczas spotkania w MSW rozmawiano także o budżetach poszczególnych służb w 2015 r. oraz zgłaszano potrzebę przygotowania nowej ustawy modernizacyjnej, która zastąpiłaby kończący się w grudniu 2015 r.
Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.
„Jest to moje pierwsze spotkanie z Państwem. W pracy zawodowej zawsze stawiam na otwarty dialog, gdyż dzięki niemu można w każdej sytuacji znaleźć wzajemne porozumienie” – powiedziała minister Teresa Piotrowska, rozpoczynając spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych resortowi.

Minister Teresa Piotrowska korzystając z pierwszego spotkania ze związkami podziękowała, za pośrednictwem przedstawicieli poszczególnych formacji, wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości, podkreślając duży wysiłek wszystkich służb i dobre przygotowanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnosząc się do postulatów związkowców podkreśliło, że w resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacji. Aktualnie prace są na etapie konsultacji wewnątrz resortowych i końcowych analiz. Niebawem projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych oraz dalszych konsultacji ze związkami mundurowymi. Przypominamy, że zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Minister Teresa Piotrowska zapewniła związkowców, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrobi wszystko, żeby prace legislacyjne zakończyły się w nowym roku jak najszybciej, a wypłata dodatków odbywała się z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.

Szefowa MSW odniosła się także do postulatu związkowców o podwyżki uposażeń. Przypominamy, że od 1 lipca 2012 r. (policjanci) i od 1 października 2012 r. (funkcjonariusze SG, PSP i BOR) otrzymali podwyżkę uposażenia po 300 zł miesięcznie brutto. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR byli jedną z nielicznych grup, które otrzymały podwyżkę uposażeń wobec „zamrażenia” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. Wzrost uposażeń o 8% stanowił więc częściową rekompensatę inflacji (łącznie ok. 15% w latach 2010-2014).

Szefowa MSW wyjaśniła także, że nieprawdziwe są informacje o tym, iż resort pracuje nad zmianą w systemie naliczania emerytur mundurowych. Minister Teresa Piotrowska zdementowała te informacje podkreślając, że Ministerstwo nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie.
Podczas spotkania w Ministerstwie związkowcy zgłaszali propozycje kontynuacji programu modernizacyjnego służb. Ministerstwo podkreśliło, że w tym momencie trwa realizacja Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Program ten został przewidziany na lata 2013-2015 i w przyszłym roku będzie on nadal kontynuowany.

Minister Teresa Piotrowska zapewniła, że Ministerstwo może podjąć prace nad nową ustawą modernizacją w pierwszej połowie 2015 r. tak, aby zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie na 2016 r. Służby mundurowe są cały czas modernizowane – a proces ten przebiega bez zakłóceń. Przypominamy, że przykładowo tylko policja w 2015 r. otrzyma 74 mln zł na zakup dodatkowego sprzętu, w tym m.in. radiowozów, samochodów służbowych, śmigłowca, czy quadów.
Zaproszenie do spotkania zostało skierowane do przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia w MSW uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Zarządu Głównego NSZZ FiPW i Krajowego Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

źródło informacji www.msw.gov.pl