Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
NSZZ FSG w Chełmie składa wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Zarząd NSZZ FSG Chełm