Koleżanki, Koledzy, Funkcjonariusze, Pracownicy Cywilni oraz Emeryci Straży Granicznej

z okazji 32 rocznicy powstania STRAŻY GRANICZNEJ życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Niech każdy dzień przynosi Wam radość i satysfakcję  z wykonywanego zawodu.

Święto STRAŻY GRANICZNEJ jest okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku za Państwa wkład w ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie