Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej  Zarząd Oddziałowy w Chełmie

22-100 Chełm ul.Trubakowska 2

NIP 563 15 52 214

REGON 110143332