Trybunału Konstytucyjnego w piśmie z dnia 17 września 2019 r. poinformował o nadaniu nowej sygnatury – K 17/15 – sprawie, która wcześniej toczyła się pod sygn. Tw 4/19. Sprawa dotyczy zbadania art. 37 ust. 3 Ustawy o Straży Granicznej w zakresie, w jakim w zamian za czas służby przekraczający normy czasu służby funkcjonariuszowi przyznaje się czas wolny w tym samym wymiarze, a także art. 37 ust. 3b Ustawy o Straży Granicznej, pod względem ich zgodności z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej.  Trybunał poinformował ponadto o przesłaniu kopii wniosku do stron postępowania celem zajęcia stanowisk.
Natomiast pismo z dnia 19 września 2019 r. to postanowienie o nadaniu dalszego biegu wnioskowi, który był dotychczas zarejestrowany pod sygn. Tw 1/19. Oznacza to, że również ten wniosek pomyślnie przeszedł etap wstępnej kontroli. Sprawa dotyczy przepisów regulujących wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czas wolny od służby. W nadchodzących dniach sprawie powinien zostać nadany dalszy bieg, tak jak w przypadku sprawy o sygn. Tw 4/19.


Biuro Zarządu Głównego NSZZ FSG