Witam Szanowni członkowie związków i funkcjonariusze – w imieniu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie  przedstawiamy  krótki życiorys wraz z ofertą podjęcia współpracy
przez mecenasa ,radcy prawnego- Dariusz Gutowskiego.
1. w latach 1989-2014 pełnił służbę  w SG – kolejno w : CSSG w Kętrzynie / promocja 1993 /, Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku, Komendzie Głównej – WOŚ w Toruniu i w Nadwiślańskim Oddziale SG – w Placówce SG w Bydgoszczy.
2. w latach 2010-2013 ukończył aplikację radcowską  – zarejestrował się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu – pod nr : TR-1011
  /  nr uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego /,
3. Praktycznie od początków 2015 r. udzielał porad prawnych i wykonywał zastępstwo procesowe w sprawach toczących  się wobec funkcjonariuszy SG tak w postępowaniach dyscyplinarnych wynikłych ze stosunku służbowego jak i przed sądami powszechnymi.
4. Wielokrotnie brał udział  w spotkaniach/szkoleniach organizowanych przez organizacje Oddziałowe NSZZ FSG przy :  Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie, Podlaskim OSG w Białymstoku, Nadodrzańskim OSG w Krośnie Odrzańskim i Bieszczadzkim OSG w Przemyślu.
5. Prowadzenie przez mecenasa doradztwa prawnego nakierowane jest w szczególności na podwyższanie  świadomości prawnej funkcjonariuszy SG w związku ze specyfiką zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poznałem w trakcie 25 letniej służby. Jeżeli jednakże dojdzie już do postawienia funkcjonariuszowi SG zarzutów dyscyplinarnych mecenasa zastępstwo procesowe w tym zakresie polega na rzetelnym realizowaniu obrony Obwinionego tak w  postępowaniu w I jak i w  II instancji do momentu – odpowiednio w I instancji : wydania decyzji,  a w II instancji – / postępowanie odwoławcze / – do momentu wydania decyzji ostatecznej. Kolejnym etapem jest postępowanie sądowoadministracyjne  przed właściwym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym do momentu otrzymania odpisu wyroku WSA wraz z uzasadnieniem, by następnie  / każdorazowo po przedstawieniu funkcjonariuszowi „rzetelnego obrazu sprawy” / ewentualnie kontynuować tzw.  kasacyjne postępowanie sądowoadministracyjne  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do momentu otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
 Kontakt:
 mecenas Dariusz Gutowski – Kancelaria Radcy Prawnego ” MECENAS”, 87-100 Toruń, ul. Winnica 45C/10,
 NIP: 542-172-04-15, Regon : 361748109,
tel.:   512 904 204,  email:   darekgutt@op.pl