Mielniki 2013 IIIW dniu 17 października 2013 r. Członkowie Terenowej Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej we Włodawie, Mielniki 2013pod przewodnictwem kol. Dariusza Grządkowskiego, kolejny raz porządkowali cmentarz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach na Ukrainie. Mielniki 2013 IVInicjatywa związkowców z Włodawy to przykład pamięci o pomordowanych obrońcach granic Rzeczypospolitej.