mielnki 2W piątek, 23 października bieżącego roku, mielniki 1 grupa funkcjonariuszy-związkowców pod przewodnictwem kol. Dariusza Grządkowskiego porządkowała cmentarz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach na Ukrainie. mielniki 5
Inicjatywa kolegów związkowców to wzorowy przykład pamięci mielniki 3o pomordowanych obrońcach granic Rzeczypospolitej. mielniki 8Podobne akcje odbywają się cyklicznie, od  kilku lat.mielniki 7