Mielniki 2014 1W środę, 11 czerwca bieżącego roku,  grupa 15 funkcjonariuszy-związkowców z Włodawy i Woli Uhruskiej porządkowała cmentarz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach na Ukrainie. Mielniki 2014W pracach porządkowych oprócz związkowców pod przewodnictwem kol. Dariusza Grządkowskiego, udział wzięli także Komendanci Placówek SG zMielniki 2014 3 Woli Uhruskiej i Włodawy. Inicjatywa kolegów związkowców to wzorowy przykład pamięci o pomordowanych obrońcach granic Rzeczypospolitej.