Znany już jest efekt finalny prac jakie były prowadzone przez zespół roboczy powołany Decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie opracowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (zmienioną decyzją nr 68 z dnia 15 kwietnia 2013 r.). Oto pismo przewodnie, sprawozdanie z prac zespołu i załączniki:

pismo przewodnie

Sprawozdanie ostateczne z prac Zespo+éu

za+é¦ůcznik nr 1 do sprawozdania – nowe tabele zaszeregowa+ä-

za+éacznik nr 2 do sprawozdania – projekt ROZPORZ¦äDZENIA z dnia 10.07.2013r. –