Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG NOSG informuje, iż Uchwałą Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Warszawie numer 32/X/2018r. z dnia 10.04.2018r., Nadbużański Oddział Straży Granicznej posiada swoją reprezentantkę w powołanym w ubiegłym roku, Zespole do spraw Kobiet działającym przy Zarządzie Głównym NSZZ FSG w Warszawie. Została nią kpt. SG Małgorzata Oleszczuk, pełniąca służbę w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie (tel. kontaktowy IP 6656031, kom. 721 960 269).

Warto dodać, iż ideą powstania Zespołu do spraw Kobiet jest podejmowanie działań dotyczących funkcjonariuszy – kobiety, w kilku obszarach problemowych, t.j.:

– wzmacnianie kompetencji zawodowych i aktywizacja

– rozwijanie kompetencji liderskich

– analiza sytuacji w służbie

– zmiana świadomości przełożonych

– wspieranie działań w kwestii godzenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego

a także, wszystkich innych kwestiach, które nurtują „ nasze funkcjonariuszki”.

Kontakt z kpt. SG Małgorzatą Oleszczuk

IP 6656031 (w godz. 7.30 -15.30), kom. 721 960 269

malgorzata.oleszczuk@strazgraniczna.pl