Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenie przewidujące wzrost dodatków za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

– komunikat NSZZFSG Komunikat_wysluga_straz_graniczna.pdf

komunikat_wysluga_straz_graniczna komunikat_wysluga_straz_graniczna_2