Wystąpienie FZZSM do Prezydenta RP

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.Warszawa, dnia 28.10.2011 r.F-32/2011

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej prawie 200 – tysięczną grupę policjantów, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz 100 tysięcy żołnierzy, uprzejmie proszę o przedstawienie podczas inauguracyjnego posiedzenia Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada br. jasnego stanowiska w sprawie planowanej reformy systemu emerytalnego służb mundurowych oraz ich modernizacji. Pragniemy poinformować Pana Prezydenta, że sytuacja formacji mundurowych jest bardzo niestabilna i grozi w niedalekiej przyszłości bardzo poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa publicznego kraju.
Od momentu transformacji ustrojowj nie było takiego roku, w którym ze służby w Policji odeszło do końca października aż 7300 funkcjonariuszy a liczba ta do końca roku zapewne jeszcze się zwiększy.
Z informacji docierających do Związku z Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP wynika, że w Wojsku Polskim skala zwolnień sięgnie 7 tys. żołnierzy. Również nie lesza sytuacja jest w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej.
Obecna fala odejść jest dla formacji niebezpieczna, ponieważ ze służbą żegnają żołnierze, funkcjonariusze i policjanci z ponad 20 – letnim stażem, najbardziej doświadczeni i potrzebni, by przyuczać do zawodu nowo wstępujących funkcjonariuszy, policjantów i żołnierzy.
Dziwi, że w tak dramatycznej sytuacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej oraz szefowie służb, jako przełożeni, praktycznie od początku roku nie zabrali w tej sprawie publicznie głosu, co nie może być przez nas akceptowane i musi spotkać się z ostrą krytyką.
Można odnieść wrażenie, graniczące z pewnością, że osoby odpowiadające za instytucje dbające o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 40 – milionowego narodu, nie rozumieją powagi sytuacji.
W okresie światowego i krajowego kryzysu finansowego i manipulacji medialnych dotyczących nowego systemu emerytalnego służb mundurowych, w sytuacji ciągłych oszczędności budżetowych, braku od 3 lat waloryzacji uposażeń, wzrostu obciążeń zadaniami służbowymi, wzrostu przestępczości oraz braku perspektyw na przyszłość, oczekujemy od Głowy Państwa, osoby doskonale znającej specyfikę służb mundurowych, czytelnego sygnału, który pozwoli na ustabilizowanie fatalnej sytuacji w formacjach mundurowych oraz nakreśli działania dla nowo powołanego Rządu RP, na czele z Donaldem Tuskiem, Prezesem Rady Ministrów.
Szanowny Panie Prezydencie!
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych ma szczerą nadzieję, że ewentualne nowe rozwiązania ustawowe, które bezwzględnie muszą uzyskać akceptację Pana Prezydenta, dotyczące służb mundurowych, winny iść w kierunku przyjęcia rozwiązań Zespołu Rządowo – Związkowego ds. reformy systemu emerytalnego.
Niezmiernie ważna dla naszych środowisk jest poprawa statusu materialnego żołnierzy oraz funkcjonariuszy, poprzez wprowadzenie programu modernizacji służb z akcentem na wzrost i waloryzację uposażeń.
Funkcjonariusze i żołnierze, którzy codziennie narażają życie i zdrowie (od 1990 roku w służbie zginęło 140 policjantów, ponad 30 żołnierzy w trakcie misji), oczekują stabilizacji i spokoju, w przeciwnym wypadku w 2012 roku, w perspektywie światowej imprezy, jaką będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012” może zabraknąć nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy.
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz żołnierze rozumieją obecne realia kryzysu światowego, jednak Państwo bez sprawnej, skutecznej, dobrze wyposażonej i uposażonej Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych nie będzie gwarancją zachowania porządku w sytuacjach kryzysowych.

Panie Prezydencie!
Stanowisko Pana Prezydenta na forum Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej może być punktem odniesienia dla rządu RP oraz powodem do zmiany decyzji bardzo dużej grupy funkcjonariuszy i żołnierzy, któzry na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy zamierzają pożegnać się z mundurem.
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i reprezentacja żołnierzy wyraża swoją gotowość do spotkania z Panem Prezydentem celem szczegółowego zreferowania sytuacji panującej w służbach mundurowych oraz wypracowania wspólnych wniosków, które pozwolą na w miarę bezpolesne przejście przez obecny kryzys, który już wkrótce ze zdwojoną siłą może dotrzeć do Polski.

Za Federację ZZSM
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
/-/Antoni DUDA

Do wiadomości:
– Prezes Rady Ministrów
– żołnierze i funkcjonariusze Policji, SG, PSP, SW, BOR, AW, AKW, ABW, CBA.
– związki zawodowe Policji, SG, PSP, SW