Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie propozycji podziału planowanej na 2020rok podwyżki uposażeń.