Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Warszawa, dnia 23.02.2012 r.

KOMUNIKAT

W dniu 23 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwołane w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz ustalenia dalszych działań związanych z planowaną regulacją płac oraz zmianami w ustawie emerytalnej.

Członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalili, iż wezmą udział w zaplanowanej na dzień 28 lutego 2012 roku „debacie ostatniej szansy” po zaprezentowaniu w Sejmie RP informacji Rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego traktowania w zakresie wzrostu uposażeń. Podjęto decyzję, iż każdy związek zawodowy wchodzący w skład FZZSM deleguje swoich umundurowanych przedstawicieli w celu udziału w debacie. Ponadto Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zdecydowała o skierowaniu wystąpienia do Prezydenta RP, a także po raz kolejny do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nierównego traktowania funkcjonariuszy w zakresie wzrostu uposażeń.

Po debacie parlamentarnej zaplanowane zostało kolejne posiedzenie FZZSM gdzie podjęte zostaną decyzje w sprawie dalszych działań w ramach prowadzonej wspólnie akcji protestacyjnej.

Przewodniczący ZG NSZZP

Antoni DUDA 

F-10-2012 – Komunikat z 23.02.2012 .pdf

F-11-2012-PRM-wystapienie .pdf

F-12-2012-Prezydent-wystapienie .pdf