W nawiązaniu do oferty wypoczynku z dnia 25 listopada 2011 roku przedstawionej przez Międzynarodową Federację Modern Ju – Jitsu, informuję, że osoby zainteresowane w/w ofertą mają czas do 28 lutego 2012 na zapisywanie dzieci. Zgłoszenia  należy przesyłać  na nr faxu IP  66 55 718, miejski (82) 568 57 18,  który należy do Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie. W aplikacji zgłoszeniowej należy podać pełne dane osobowe dziecka(-i). Osoby, które zgłoszą swoje dzieci zobowiązane są do wpłaty zaliczki w kwocie 200 złotych na początku marca 2012 roku.