WYCIECZKA NA UKRAINĘ W DNIU 03.03.2012 r.

W dniu 03.03.2012 r. Związek Zawodowy NSZZFSG w Chełmie organizuje wycieczkę o charakterze patriotycznym na Ukrainę.

Odwiedzimy miejsca pochówku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny w m. Bielin. Ponadto zwiedzimy piękny klasztor w m. Zimne.

Będziemy mieli również czas na zwiedzanie pięknego Włodzimierza i zapoznanie się z różnicami cenowymi występującymi po obydwu stronach rzeki granicznej Bug. Opłata za wycieczkę wynosi 50 zł od osoby, w tym jest koszt paliwa, ubezpieczenie i ze względu na warunki atmosferyczne ciepły bigos. Istotne jest, że pozostała kwota przekazana zostanie na budowę pomnika, który ma być usytuowany na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału SG upamiętniający żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb granicznych chroniących granic RP.

Jest to też możliwość integracyjnego spotkania i oderwania się od codziennych obowiązków służbowych. Chciałbym podkreślić, że wcześniejsze wyjazdy o takim charakterze cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i zebrane zostały tylko pozytywne opinie. Zapisy prowadzi pani Edyta Chomontowska.

Podaję numer Tel. 82 – 5685275, IP 6655275. Liczba miejsc ograniczona.

Przewodniczący

Zarządu Oddziałowego

NSZZ FSG w Chełmie