W dniu 27 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 z inicjatywy biura ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego odbyło się pierwsze wojewódzkie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych działających na terenie województwa lubelskiego.

W spotkaniu, uczestniczyli:

 •  Artur Garbacz -Przewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego
 • Dariusz Michajłow -Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego
 • Andrzej Wójcik-Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego
 • Michał Sawicki-Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. lubelskiego
 • Józef Ćwikliński Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji
 • Dariusz Grządkowski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Lech Skibicki – przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie
 • Tomasz Taradyś – ZZ Strażaków „Florian”
 • Rafał Jarosz – ZZ Strażaków „Florian”
 • Jacek Brodowski – ZZ Strażaków „Florian”
 • Jakub Konwa – Pełniący obowiązki Przewodniczącego  ZT NSZZ Policjantów w Janowie Lubelskim
 • Krzysztof Jastrzębski – ZZ „Przeróbka” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Zdzisław Cichosz – Związek Zawodowy Górników w Polsce LW ,,Bogdanka” S.A.
 • Konrad Gardyga – NSZZ ,,Solidarność” Komisja Międzyzakładowa LW ,,Bogdanka” S.A.
 • Aleksander Fit – przewodniczący  Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego Pracowników Ochrony w Lublinie
 • Henryk Trojnar – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony OZ WKKM w Rzeszowie
 • Zygmunt Pyzik – Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Lublinie
 • Arkadiusz Opolski – gościnnie
 • Stanisław Mazurkiewicz – gościnnie

Podczas spotkania, po przedstawieniu siebie oraz reprezentowanych  związków zawodowych  doszło do dyskusji na temat szeroko rozumianej działalności związkowej. Sporo emocji było przy  omawianiu pluralizmu związkowego, obecni na miejscu  związkowcy informowali, że nie jest to  dobre rozwiązanie dając  przykład pracowników ochrony, PSP czy górnictwa.  Pomimo tego obecni informowali o dość dobrych kontaktach strony związkowej ze stroną zawodową i że współpraca ta zmierza w dobrym kierunku. Ponadto w spotkaniu udział wzięli:

dr Mariusz Mikulski –  Dyrektor, Prezes Centrum Rehabilitacji i Adaptacji NZOZ „MD CARE” sp. z o.o. Dworaki-Staśki 46, 18-834 Sokoły woj. podlaskie, wraz z panią Marianną Antoniuk – koordynator. Celem spotkania był  wykład dot. działalności w/w centrum polegającej  przede wszystkim na udzielaniu kompleksowych świadczeń leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Wykład skupiony był w tematach – przyczyny strasu  w miejscu pracy, niejasność pełnionej roli  zawodowej, konflikty roli  zawodowej, skutki zdrowotne, skutki ekonomiczne, objawy i tp. Nadto dr Mariusz Mikulski odpowiadał na szereg pytań stawianych  przez  uczestników spotkania. Po spotkaniu, uczestnicy podziękowali za nasz pomysł i umożliwienie spotkania się podczas którego można  było  podzielić się doświadczeniami.