Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), mających na celu zmianę przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu umożliwienia funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej polegającą na dostosowaniu tego wymiaru do rzeczywistego wymiaru zajęć, w których zobowiązany jest uczestniczyć funkcjonariusz.