W dniach 5-6 października na wyjazdowym spotkaniu we Włodawie zebrał się Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie. W obiektach Placówki gościliśmy po raz pierwszy, a wielka w tym zasługa Komendanta PSG we Włodawie – kpt. SG Grzegorza Niewiadomskiego oraz Przewodniczącego Organizacji Terenowej, kol. Dariusza Grządkowskiego. Głównym tematem obrad było podsumowanie działalności naszej organizacji w ostatnim kwartale, a także przedstawienie opinii prawnych dotyczących praw nabytych. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, kol. Andrzej Staniec odczytał opinie dotyczące naszych uprawnień związanych z przejściem na emeryturę. Jedną z ważniejszych kwestii, była ta dotycząca zaliczania okresu pełnienia służby w bezpośredniej ochronie granicy, tj. tzw. przelicznika 1,5 roku za każdy przesłużony 1 rok służby. Opinia prawna jest jednoznaczna i wskazuje, że każdy funkcjonariusz w służbie stałej, który w dniu 31.12.2012 roku pełni służbę w Straży Granicznej będzie miał zaliczone wszystkie okresy służby w strażnicach, GPK, Placówkach z tym przelicznikiem. Ponadto ważną sprawą jest przesunięcie w czasie zmian dotyczących zwolnień lekarskich L-4 oraz komisji lekarskich. Jak zapewnia Minister Spraw Wewnętrznych te zmiany mają wejść w życie najwcześniej od 01.07.2013 roku, a nie jak planowano pierwotnie od 01.01.2013 r. To ważna informacja dla tych funkcjonariuszy, którzy będą składać wnioski o rentę na początku przyszłego roku.

Od tego tygodnia Przewodniczący Zarządu Oddziałowego wraz z Wiceprzewodniczącym Skarbnikiem odwiedzają Placówki Nadbużańskiego Oddziału SG. Każdy z funkcjonariuszy ma możliwość osobistego zadania pytania i uzyskania odpowiedzi na nurtujące tematy.