Jak zwykle nowy rok zaczynamy cyklicznym turniejem w halowej piłce nożnej im. Zdzisława Główki. Tegoroczny odbędzie się 28 stycznia b.r. w Hrubieszowie. Turniej jest hołdem dla nieżyjącego już naszego działacza i wspaniałego kolegi.

Poniżej informacja dotycząca zgłoszeń drużyn do turnieju.

OGŁOSZENIE

Coroczny halowy Turniej Piłki nożnej im. Zdzisława Główki Odbędzie się w Hrubieszowie w dniu 28.01.2012 r. od godziny 09:00.

Rozpoczęcie turnieju na hali Zespołu Szkół Miejskich nr 2 o godz.9.00, następnie losowanie drużyn.

Turniej odbywał się będzie w halach:

1. hala sportowa Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 2,

2. hala sportowa Zespołu Szkół Miejskich nr 2  w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 29,

3. hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie ul. Żeromskiego 11,

Mecze półfinałowe, finałowe i zakończenie w hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

Skład drużyn:

5 osób grających na boisku /w tym bramkarz/. Proponuję aby drużyny liczyły nie więcej niż 8-9 osób /ze względu na transport/. Istnieje możliwość łączenia drużyn między placówkami.

Zgłoszenia drużyn maksymalnie do 16.01.2012 r.  z podaniem numeru pesel (niezbędne do ubezpieczenia) na FAX Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie IP 6655718 lub miejski 82-5685718

Do każdej zgłoszonej  drużyny zostanie przesłąny szczegółowy regulamin.

Wpisowe od każdego uczestnika turnieju 15.00 zł.