W dniach od 12 kwietnia do 9 czerwca 2022 roku w Zarządach Terenowych NSZZ FSG w Nadbużańskim Oddziale odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Do porządku obrad należały m.in. sprawozdania z działalności związkowej, które w imieniu ustępującego zarządu składali przewodniczący Terenówek, omawiano co udał się wspólnie osiągnąć oraz planowano nowe zadania dla przyszłego zarządu.

Następnie wybierano nowe władze zarządów na następną kadencję. Cieszy to że Walne zgromadzenia jednogłośnie udzielali absolutorium ustępującym zarządom. Dla Nadbużańskiego Oddziału ostatnie lata były bardzo trudne, wezwania przed jakimi stanęli funkcjonariusze pokazują jak dynamicznie może się zmieniać sytuacja na granicy. Będzie to wymagać nowych rozwiązań oraz dużego wkładu pracy związkowej.