Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej to umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do szeroko rozumianej ochrony granic państwowych, mająca istotny wpływ na zapewnienie porządku publicznego, szczególnie w strefie nadgranicznej i przejść granicznych. Instytucja ta spełniła i spełnia oczekiwania instytucji międzynarodowych a także skutecznie wywiązuje się z zadań nałożonych przez nasze państwo. Całość realizowanych przez Straż Graniczną zadań wymaga od jej pracowników pełnego poświęcenia, zaangażowania i w wielu przypadkach pełnego oddania dla instytucji. Charakter służby funkcjonariuszy, także i pracowników cywilnych w wielu przypadkach powoduje zmęczenie, narażenie na stres a niejednokrotnie dostarcza przeżyć traumatycznych. Właściwa regeneracja sił, powrót do pełnej sprawności psychofizycznej wymaga odpowiednich form wypoczynku i co najważniejsze chętnego powrotu do służby, z którą się utożsamiamy.

Jak wypoczywa i regeneruje swoje siły przeciętny funkcjonariusz Straży Granicznej– monotonnie i standardowo, jak przeciętny Polak – nie jeździ na wczasy, nie korzysta z aktywnych form wypoczynku, najchętniej przebywa w domu, przeważnie przed ekranem telewizora lub komputera. Powodów takiej sytuacji można wymieniać wiele, wśród nich, brak dostatecznych środków finansowych na eskapady i wyjazdy, zmęczenie powodowane dojazdami do służby, charakter służby niepozwalający po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych, chociaż na krótko odizolować się od problemów wynikających z zakresu wykonywanych zadań.

Odnosząc się do opisanych uwarunkowań powinniśmy zadać pytanie, czy funkcjonariusz oddany służbie, narażający swoje zdrowie, często i życie powinien tylko sam zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Odpowiedz przychodzi praktycznie natychmiast, prawie wszyscy pozostajemy zdani na siebie, musimy tworzyć pomysł własnej formy regeneracji sił, w wielu przypadkach, niestety nie zawsze efektywnej, niegwarantującej możliwości powrotu do służby wypoczętym i sprawnym fizycznie. Niewątpliwy problemem nasuwa następne pytanie, czy tylko funkcjonariuszowi, pracownikowi powinno zależeć by do służby, pracy wracał codziennie wypoczęty, zrelaksowany gotowy do nowych wyzwań.

Wychodząc naprzeciw występującemu problemowi, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej podjął się niewątpliwego trudu poszukiwania form i metod pomocy funkcjonariuszom w tworzeniu optymalnych i urozmaiconych form wypoczynku i regeneracji sił. Znaleźli się wśród członków związku ludzie dobrej woli, którzy nie patrząc na swoje potrzeby potrafią bezinteresownie pracować dla innych. Paradoksem staje się sytuacja, że wielu związkowych wolontariuszy mimo zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych, powinności rodzinnych, potrafi otworzyć się na innych i z pełnym zaangażowaniem, kosztem własnego czasu wolnego pomaga swoim koleżankom i kolegom.

Praktyka pracy NSZZ FSG podsunęła wprowadzenie w życie kilka sprawdzonych elementów i metod motywowania funkcjonariuszek i funkcjonariuszy do aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu wolnego, integrowania środowiska. Najistotniejszymi z nich okazały się: organizowanie aktywnego wypoczynku po służbie, popularyzowanie zdrowego trybu życia i wypoczynku, organizacja imprez integracyjnych, wyjazdów do ośrodków kultury, uczestnictwo w turniejach sportowych, spływach kajakowych, rajdach pieszych, rowerowych. Różnorodność zaproponowanych form skierowana jest do jak najszerszej grupy, pozwala to na organizowanie imprez dla dużych grup uczestników.

Organizacja czasu wolnego poza służbą przyjęta przez Związek realizowana jest także przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG działający przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie. Różnorodność form zaproponowana przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ FSG oraz własne pomysły i inicjatywa pozwoliły na zorganizowanie wielu imprez o różnym charakterze skierowanych praktycznie do większości grup funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kilkadziesiąt imprez rekreacyjnych, turniejów sportowych zrealizowanych w tym roku skupiło wielu uczestników, dając niewątpliwie satysfakcję organizatorom i zadowolenie uczestnikom. Wymienienie wszystkich organizowanych imprez wychodzi poza wymiar niniejszej publikacji, przedstawione zostanie kilka, odbywających się już w tej kadencji.

Organizowanie różnych form popularyzujących aktywne spędzanie wolnego czasu, integracji środowiska, zostało określone w programie działania przyjętym na Oddziałowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu 22 maja 2009 roku. Terminy i sposób realizacji tych przedsięwzięć omówiono na pierwszym Posiedzeniu Zarządu Oddziałowego, nakreślając plan uatrakcyjnienia czasu poza służbą funkcjonariuszom, ich dzieciom oraz dzieciom, którzy utracili rodziców funkcjonariuszy będących w służbie w Straży Granicznej. Ta ostatnia grupa, uzyskała od nas pomoc w pierwszej kolejności. Trzeba tu zaznaczyć, że niewątpliwie inspiracją do tego działania były podpowiedzi i rady Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Mariana Pogody. Przedsięwzięliśmy kroki w celu poszukiwania środków finansowych, jednocześnie poszukując oferty, która sprostałaby oczekiwaniom dzieci. Pomocna dłoń została w tak ważnej chwili podana przez jedną z Fundacji Bankowych z Warszawy, która przekazała nam środki finansowe na opłatę wypoczynku siedmiorga dzieci na obozie w m. Ustka. Trzeba tu zaznaczyć, że łańcuszek ludzi dobrej woli, pomagającym nam w organizacji tego wypoczynku to także Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, który dotował organizację całości obozu, oraz kapelani NOSG i POSG, księża Jarosław Nowak i Wiesław Kondraciuk, pomagający w wytypowaniu miejsca odpoczynku dzieci, oraz pomocy w organizacji wyjazdu. Jako Zarząd Oddziałowy, mieliśmy także, swój wkład finansowy, opłacając przejazd dzieci na obóz. Dzięki naszej pomocy następna grupa sześciorga dzieci pozostająca bez jednego z rodziców, skorzystała z pomocy socjalnej przyznanej przez Komendanta NOSG, wyjeżdżając na obóz marynistyczny do Gdyni. Zadowolenie dzieci i rodziców, słowa podziękowania pozostają motywacją do realizowania tego typu przedsięwzięć w następnym roku.

Do dzieci w okresie przedwakacyjnym skierowaliśmy także propozycję spędzenia wspólnego dnia w miejscu pracy, służby rodziców w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Oferta wspólnego pobytu w obiektach Straży Granicznej nazwana „Poznaj miejsce pracy mamy i taty” została skierowana do dzieci i rodziców funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Oddziału w Chełmie oraz PSG Dorohusk. Grupa prawie pięciuset dzieciaków miała możliwość atrakcyjnego i ciekawego spędzenia czasu, urozmaiconego zabawami i grami zręcznościowymi nagradzanymi nagrodami za miejsca i sam udział. Największe zainteresowanie i najwięcej inwencji dzieci wykazały podczas konkursu rysunkowego odbywającego się na jednej z uliczek w obiekcie Komendy Oddziału.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci a także dla wielu mam dzieciaków był pokaz sprzętu służbowego Straży Granicznej. Prawdziwą furorę zrobił pokaz tresury psów służbowych, który wprawił w zachwyt chyba wszystkich uczestników festynu. Na zakończenie ocenę wystawiła pięcioletnia dziewczynka, pytając: czy jutro może też przyjść się tu pobawić, nie wspomnimy o sporej grupie dzieci protestujących płaczem przed pójściem do domu.

Integracja środowiska, organizacja czasu wolnego poza służbą, motywowanie do uprawiania różnych form aktywności ruchowej realizowana przez Zarząd Oddziałowy, Zarządy Terenowe NSZZ FSG NOSG w zdecydowanej większości kierowana jest do samych funkcjonariuszy Oddziału. Najpopularniejszą formą stały się turnieje piłkarskie. W przeciągu całego roku do kalendarza imprez sportowych Oddziału weszło kilkanaście cyklicznych turniejów, które kierowane są do wszystkich PSG, lokalnych formacji służb mundurowych, samorządów. Najważniejszym turniejem sportowym są coroczne mistrzostwa NOSG -szóstek piłkarskich, które w dniu 18.05.2009 roku wygrała reprezentacja Komendy Oddziału. Turniejem piłkarskim, który wyzwala w nas nie tylko emocje sportowe, ale przypomina nam naszego wspólnego kolegę i przyjaciela jest coroczny „Memoriał im. Śp. Zdzisława Główki”, rozgrywany corocznie w Sławatyczach, a organizowany przez niezastąpionego kol. Przewodniczącego Zarządu Terenowego z Kodnia Sławka Jarockiego. W corocznie organizowanym turnieju uczestniczą drużyny służb mundurowych: KGSG, Policji z Lublina, Straży Pożarnej, Służby Więziennictwa z Włodawy, IPA Lublin i oczywiście gospodarzy, drużyn NOSG. Turnieje piłkarskie to także udział naszych funkcjonariuszy w meczach charytatywnych, okolicznościowych wespół z mieszkańcami pogranicza. Przykładami rozgrywanych meczy z ostatniego okresu były:

Mecz piłkarski, który odbył sie 28 czerwca 2009r. drużyny TOZ NSZZ FSG z PSG Kryłów z księżmi diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej podczas II Pikniku Historycznego w Kryłowie pt. „Jeden Kryłów – trzy kultury”

Przykładem rozgrywek piłkarskich organizowanych przez naszą organizację związkowa jest, coroczny turniej piłkarski służb mundurowych organizowanym w obiektach Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej w Kodniu. Turniej ten przyciąga do udziału wielu uczestników i kibiców tworząc niepowtarzalny klimat podkreślany osobliwością miejsca jego rozgrywania i zawsze niezapomnianą atmosferą meczową i pomeczową. Przy okazji gratulujemy tegorocznym zwycięzcom, drużynie PSG Terespol.