Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 roku Zarząd Główny NSZZ FSG jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku, według poniższych zasad:

  1. Przeprowadzenie wzrostu indywidualnych uposażeń, tj. podwyższenie na stałe wszystkich składników uposażenia o 6%, co zaangażuje z globalnej średniej kwoty podwyżki 321 zł.
  2. Dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego i relacjonowanego dodatku za wysługę lat od 2 do 11 grupy uposażenia, co zaangażuje z globalnej średniej kwoty podwyżki 141 zł.

Przyjęcie proponowanych zasad podziału podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SG pozwoli uwzględnić waloryzację uposażeń w sferze budżetowej o 6% (wzrost kwoty bazowej), jak również dodatkowej kwoty podwyżki jako dopełnienie do łącznej przeciętnej podwyżki (462 zł, w uwzględnieniu nagrody rocznej w wysokości 38 złotych co daje łącznie 500 zł brutto). 
Pełne uzasadnienie: https://nszzfsg.pl/komunikat-w-sprawie-ustalenia-zasad-przeprowadzenie-podwyzek-uposazen-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-od-dnia-1-stycznia-2020-roku/
Jednocześnie informujemy, że wypłata nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej planowana jest w dniu 14 lutego 2020 roku!

Biuro ZG NSZZ FSG