B.P.117 września 1939 roku, czyli w dzień ataku Związku Radzieckiego na Polskę, oddziały KOP były jednymi z pierwszych, które stanęły na drodze Armii Czerwonej. Dla uczczenia tego wydarzenia w 74 rocznicę napaści na Nasz Kraj, Komendant PSG w Białej Podlaskiej, mjr SG Wojciech ROGOWSKI, Przewodniczący NSZZ FSG przy PSG w Białej Podlaskiej, chor. sztab. SG Ernest SOSIDKO oraz Szef Opiekunów Miejsc Pamięci przy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan Tadeusz MIKINIK, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W uroczystościach również uczestniczyli: Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, st. bryg.  Zbigniew ŁAZIUK, Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, mjr Leszek WOJCIECHOWSKI, Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, insp. Dariusz SZKODZIŃSKI, Komendant WKU w Białej Podlaskiej, ppłk Artur ŁOJEK oraz Proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego, ks. Jacek OWSIANKA.B.P