Szanowni Państwo,
Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (w skład której wchodzi EKU) wraz z PZU S.A. mają przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego ubezpieczenia Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków, kierowaną do dzieci/wnuków które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku życia.
Niniejsza propozycja, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową, stanowiącą alternatywę lub dodatek do standardowych ubezpieczeń szkolnych NNW dzieci.

Partnerem w naszej ofercie jest Forum Grup Zawodowych.
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych, w czasie wolnym, na wakacjach i na feriach.

 

Dekl A.pdf

Dekl B.pdf

Dekl C.pdf

Dekl D.pdf

Dekl E.pdf

Deklaracja – wypełniony wzór.pdf

Oferta NNW Dzieci.pdf

Ulotka A5.pdf

Ulotka szkodowa A5.pdf