Strona główna Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Broker Ubezpieczeniowy Marcin Kowalik Tel. +48 883 390 900

Oferta PZU

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie posiada zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową PZU.

Osoby obsługujące:
Grzegorz Rostecki tel.IP 66 55 099,

Oferta:

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU ŻYCIE SA
DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW
STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Ochrona dostosowana do potrzeb funkcjonariuszy Straży Granicznej

Nasza ochrona obejmuje zdarzenia spowodowane:

  • wypadkiem komunikacyjnym z udziałem pojazdu (z pominięciem definicji „drogi”),
  • masowymi rozruchami społecznymi – o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
  • śmiercią w przypadku czynnego udziału w aktach terroru, jeśli udział w nich był związany z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (bungee jumping) – w ramach ubezpieczeń dodatkowych: Leczenie szpitalne, Leczenie szpitalne Plus oraz Operacje Chirurgiczne,
  • pobytem w szpitalu związanym z nerwicą – ponosimy odpowiedzialność do wysokości 2500 zł w roku polisowym.

 


UBEZPIECZENIE DZIECI

Szanowni Państwo,
Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (w skład której wchodzi EKU) wraz z PZU S.A. mają przyjemność przedstawić Państwu ofertę grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, kierowaną do dzieci/wnuków które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku życia.
Niniejsza propozycja, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową, stanowiącą alternatywę lub dodatek do standardowych ubezpieczeń szkolnych NNW dzieci.

Partnerem w naszej ofercie jest Forum Grup Zawodowych.
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata, przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych, w czasie wolnym, na wakacjach i na feriach.

Dekl A.pdf

Dekl B.pdf

Dekl C.pdf

Dekl D.pdf

Dekl E.pdf

Deklaracja - wypełniony wzór.pdf

Oferta NNW Dzieci.pdf

Ulotka A5.pdf

Ulotka szkodowa A5.pdf

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kowalik

Broker Ubezpieczeniowy

Tel. +48 883 390 900


Oferta Compensa

  • Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie zawarł nową umowę na korzystnych warunkach dla ubezpieczających się funkcjonariuszy i pracowników NOSG.

Z ramienia NSZZ FSG w Chełmie nadzór prowadzi:

Osoby obsługujące:
Wojciech Kopeć           tel. 792888267
Grzegorz Rostecki        tel. 607810071

Dokumenty do pobrania:

Rezygnacja >>plik
Deklaracja >>plik
Ogólne warunki ubezpieczenia >>plik
Program grupowego ubezpieczenia >>plik
Wniosek o wypłatę odszkodowania >>plik

Wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów:
Wzór wypełnienia deklaracji przez pracownika

Wzór wypełnienia deklaracji przez członka rodziny


Oferta Allianz

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie posiada zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową Allianz.

Osoba obsługująca:
Pani Barbara Sereda

Oferta Grupowego Ubezpieczenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja grupowe_przystąpienia 2019.pdf

Oferta-Straz-Graniczna-2018

Warianty ubezpieczenia .pdf


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ I OCHRONY PRAWNEJ PZU

2.Deklaracja-przystapienia

3.OWU-ODPOWIEDZIALNOSCI-MAJATKOWEJ-FUNKCJONARIUSZY

4.OWU-ODPOWIEDZIALNOSCI-MATERIALNEJ-PRACOWNIKOW

5.OWU-KOSZTW-OCHRONY-PRAWNEJ

6.OWU-NA-WYPADEK-ZAWIESZENIA

PZU OC OP ulotka


Oferta Allianz ubezpieczenie OC

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ubezpieczonych funkcjonariuszy i pracowników, od dnia 1 listopada suma ubezpieczenia przy GRUPOWYM UBEZPIECZENIU OC ZAWODOWYM TUiR ALLIANZ POLSKA S.A., wzrasta z 15 000,00 zł na 20 000,00 zł. Składka miesięczna za ubezpieczenie wynosi 19,- zł. W załączeniu oferta.

Prowadzący:
Pani Elżbieta Jaśkowska


Ubezpieczenie emerytalne byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem emerytalnym byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej, prosimy o kontakt z panem Dariuszem Wulczyńskim kom. 606190172

Ubezpieczenie_emerytalne_funkcjonariuszy_Strazy_Granicznej .pdf

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE- EMERYCI SG

druk deklaracji zycie

OWU_Karta aptecznapdf

OWU Operacje Chirurgiczne

OWU PZU zycie

Ulotka Emeryci SG Program PZU zycie

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna PZU Życie- EMERYCI SG

PZU OC OP ulotka

Deklaracja przystapienia Opieka Medyczna S

Instrukcja dot wyplat swiadczen i cennik swiadczen

OWU Opieka Medyczna

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT_PLUS

PZU_Opieka_Medyczna_STANDARD

ulotka oms


Oferta HDI - ubezpieczenie OC

Prowadzący:
Pani Barbara Sereda

Dokumenty do pobrania:

Nowe warunki ubezpieczenia OC HDI Asekuracja >>plik
Deklaracja >>plik


Exit mobile version