W załączeniu przedmiotowe pismo Federacji Związków Zawodowych

Stanowisko FZZ SM