Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W imieniu Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej  pragniemy serdecznie podziękować za  aktywny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
2 października 2018 roku w Warszawie udowodniliśmy, że istnieje solidarność wśród członków związku przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej  w dążeniu do poprawy warunków służby i godnego wynagrodzenia.
Dowiedliśmy, że wszyscy potrafimy działać wspólnie, z wielką determinacją i nieustępliwością w obronie naszych uprawnień oraz  do zmian niekorzystnych aktów prawnych, które zostały wprowadzone pomimo naszych sprzeciwów.
Mamy już dość gorszego traktowania,ciągłych wyrzeczeń i niedocenienia Naszej służby.
Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy!!!
W jedności siła!
Ze związkowym pozdrowieniem,
Lech Skibicki i Dariusz Grządkowski.