statue of lady liberty holding the scales of justice

Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej skazujący trzech ob. Rosji narodowości czeczeńskiej na kary roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata za czynną napaść na funkcjonariuszy Straży Granicznej i kierowanie wobec nich gróźb.
Ten i inne znane przypadki ewidentnie pokazują jak ważne jest wsparcie i udzielenie pomocy  funkcjonariuszom w trakcie postępowań sądowych i prokuratorskich. Tym bardziej gdy toczą się one w związku z pełnieniem służby i realizacją ustawowych zadań. Funkcjonariusze muszą mieć przekonanie, że oni i ich rodziny nie są sami w takich sytuacjach. W szczególności gdy ich brak winy nie budzi wątpliwości a strona przeciwna korzysta ze wsparcia m.in. organizacji pozarządowych. Przebieg proces pokazał także jaką ważną rolę odgrywa sfinansowany przez NSZZ FSG pełnomocnik reprezentujący funkcjonariuszy.
Obecnie faktyczną ochronę prawną funkcjonariuszom Straży Granicznej może zapewnić NSZZ FSG poprzez Radę Funduszu Prawnego. W ocenie Zarządu Główny NSZZ FSG to zadanie powinno też należeć do Państwa polskiego. W związku z powyższym zostaną podjęte działania mające na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przepisów zapewniających funkcjonariuszom Straży Granicznej instytucjonalnej ochrony prawnej polegającą na zabezpieczeniu w budżecie Straży Granicznej niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

źródło: https://www.msn.com