Zapraszam do zapoznania się z pracą komisji Spraw Wewnętrznych.

 

LINK do materiału z prac komisji.

 

Podczas prac komisji poruszono wątek Ochrony Granicy Państwowej, oraz spraw finansowania Straży Granicznej.

Według planów środków budżetowych przewidzianych  do finansowania działalności formacji jedynie   Straż Graniczna  ma o  1,3% pomniejszony budżet na następny rok przy wzroście budżetów dla innych formacji.

Poruszono także problem redukcji etatów w Straży Granicznej.