Podczas gdy w MSWiA następują kolejne kadrowe roszady, funkcjonariusze służb mundurowych, i to nie tylko tych podległych MSWiA, coraz częściej przypominają o obiecanych zmianach w kwestii art. 15a ustawy o mundurowych emeryturach. Przedstawiciel resortu przekonywał ostatnio, że do końca roku jest jeszcze trochę czasu, ale jak twierdzi Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów, na razie nikt nie konsultował ze związkowcami projektu zmian w przepisach. Co ciekawe, może się okazać, że nie trzeba „wyważać otwartych drzwi”, bowiem z dokumentów do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że pomysł na to jak mógłby wyglądać art. 15a pojawił się już w 2016 roku, a jego autorem było właśnie MSWiA.

Zrównanie statusu funkcjonariuszy jest jedną z najważniejszych kwestii do „załatwienia” w najbliższym czasie. Mówił o tym w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski. Chodzi o to, by emerytury naliczane były według takich samych zasad bez względu na to, kiedy funkcjonariusz rozpoczął służbę. Jak się jednak okazuje, mimo że zgodnie z podpisanym w listopadzie 2018 roku porozumieniem czas na przedstawienie rozwiązań mija wraz z końcem bieżącego roku, MSWiA wciąż nie przygotowało projektu zmian. „Nie możemy doprosić się np. o projekt przepisów dotyczących art. 15a. Na pewno będziemy mocno naciskać MSWiA i ludzi, którzy powinni się tym zająć” – mówił Jankowski.

Na początku sierpnia związkowcy postanowili nie czekać na inicjatywę resortu i z petycją dotyczącą właśnie zmian w art. 15a zwrócili się do marszałka Sejmu. „Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy zaopatrzeniu emerytalnym, jest zatem logiczną koniecznością, oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA” – uzasadniali w petycji mundurowi.

Zmiany o jakie postulują mundurowi, mają na celu zniwelowanie różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku. Jak czytamy w złożonej niedawno petycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego, kiedy wstąpili do służby: dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku oraz dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 23 lipca 2003 roku. Jak przekonują związkowcy, „to zróżnicowanie nie ma żadnego przekonującego uzasadnienia”. Zdaniem autorów petycji, moment rozpoczęcia służby nie jest cechą istotną, która mogłaby stanowić podstawę „odmienności w ustalaniu podstaw i wysokości emerytury”.

Rozwiązanie na wyciągnięcie ręki?

Okazuje się że, prace nad zmianami w art. 15a toczyły się już kilka lat temu i co ciekawe, to właśnie MSWiA przedstawiło wtedy związkowcom ramową propozycję nowych zapisów. Z dokumentów do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika, że już w 2016 roku podczas spotkania w Radzie Dialogu Społecznego, na którym obecny był m.in. wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, resort przedstawiał wyliczenia kosztów i konkretne zapisy wychodzące naprzeciw mundurowym oczekiwaniom.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia “Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych w dniu 8 września 2016 roku”, zastępca Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW przedstawiła koncepcję rozszerzenia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszom, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999r. czytaj więcej …

źródło:https://www.infosecurity24.pl/