Dzień Dobry,
przesyłam link do informacji dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie:
cały wpis