Już od 6 lat funkcjonariusze członkowie Zarządu Terenowego NSZZ FSG we Włodawie  opiekują się cmentarzem w Mielnikach na Ukrainie.

26 października 2018r. grupa funkcjonariuszy-związkowców pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego  Dariusza Grządkowskiego i Komendanta PSG we Włodawie  mjr SG Jarosławem Budzyńskim porządkowała cmentarz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach na Ukrainie.
Inicjatywa kolegów związkowców to wzorowy przykład pamięci o pomordowanych obrońcach granic Rzeczypospolitej.