Do pozwu mogą przystąpić funkcjonariusze oraz emeryci zrzeszeni w NSZZ FSG.

WZÓR WNIOSKU

wniosek_pozew.pdf

wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-dochodach.doc

Przygotowywany pozew zbiorowy dotyczy braku należnej waloryzacji za okres

od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2014.
Średnia wysokość należnej waloryzacji wynosi 3500,00 zł/os. + odsetki ustawowe liczone do czasu wypłaty świadczenia.
Wysokość odsetek orientacyjnie wyniesie dodatkowo ok. 600-700 zł/os.

Koszt przystąpienia do pozwu wynosi 390,00 zł za osobę.

W skład niniejszej kwoty wchodzi: sprawa_sadowa
koszt prowadzenia sprawy przez Kancelarię w wysokości 290,00 zł oraz opłata sądowa w wysokości 100,00 zł.

Po wygranej sprawie, każdy związkowiec jest zobowiązany dopłacić Kancelarii 140,00 zł.

Jak dołączyć do pozwu ?

Aby przystąpić do pozwu zbiorowego należy uzyskać zaświadczenie o zarobkach za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2014 wg wzoru

Należy uiścić opłatę za przystąpienie do pozwu w wysokości 390,00 zł. Opłata uiszczana jest na konto Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NOSG.

Koordynatorzy pozwu w Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG przy NOSG

Andrzej Staniec tel.kom 509 482 690
Lech Skibicki tel.kom. 605 990 009

e-mail morski@strazgraniczna.org

Prawnik odpowiada

1. Dlaczego cena wynosi 390 zł i co na nią się składa?

Odp. W cenie 390 zł zawarta jest opłata sądowa 100 zł, którą należy wnieść. Pozostałe 290 zł to kwota brutto dla kancelarii. W cenie 290 zł wliczony jest Vat 23%, czyli netto cena za usługę to 230 zł. Dopłata 140 zł będzie po wygranej w sądzie. Innych kosztów nie ma.

2. Co składa się na usługę i kwotę?

Odp. Przede wszystkim zebranie, przeliczenie każdej osoby, co jest trudnym procesem i odesłanie waloryzacji do podpisu. Następnie zgrupowanie wszystkim osób w pary, co według podobieństwa zarobków, co jest ważną kwestią. Następnie przygotowanie i zebranie wszystkich i przygotowanie pozwu. Dodatkowo pełna obsługa księgowa, administracyjna i pełna komunikacja w kwestii łączności telefonicznej, e-mail itd.

3. Dlaczego nie mogę tego zrobić sam indywidualnie u adwokata w moim mieście?

Odp. Głównie z powodu ceny gdyż indywidualnie będzie ona oscylowała w granicach 2000-3000 tys zł plus każdy termin rozprawy 200-300 zł. Następnie będzie kolejna kwota za II instancję minimum kolejne 1500-2500 zł, plus terminy 200-300 zł każdy. Druga kwestia radca czy adwokat może nie wiedzieć jak wykonać wyliczenia i jak skonstruować pozew. Krótko pisząc jest 95% szansy na to, że będzie się uczył na tej konkretnej sprawie i na naszym przykładzie.

4. Jaki jest przewidywany czas trwania całego procesu we wszystkich instancjach?

Od momentu złożenia pozwu do rozstrzygnięć licząc wszystkie instancje przewidujemy 2-3 lata.

5. Jakie mamy szanse na wygraną?

Zawsze 50% cała reszta to walka o interes związkowców przed sądem. To sąd ostatecznie podejmuje decyzje i wydaje wyrok.

6. Jakie szanse na wygraną przewiduje Omega Kancelarie Prawne?

Zdanie naszych ekspertów i adwokatów podstawa prawna jest mocna i oceniamy szanse na 60-65%. Mamy na uwadze drugą stronę, czyli skarb Państwa, który poprzez swoich mecenasów będzie się bronił zaciekle.

7. Jakie jest doświadczenie Kancelarii w powyższej sprawie?

Omega Kancelarie Prawne są autorem i wykonawcą analogicznego pozwu dla Związkowców Służby Więziennej. Od dwóch lat prowadzimy sprawę, które jest już w sądzie a pierwsza rozprawa odbyła się 21.03.2014. Zdobyta wiedza i bardzo cenne doświadczenia są przekazywane na dalsze pozwy o tej samej podstawie. Dodatkowym plusem jest zaplecze prawnicze, księgowe i administracyjne rozłożone na trzy główne centrale. Kancelaria zatrudnia ponad 620 osób i jest całkowicie samowystarczalna przy realizacji tak dużego pozwu nawet, jeśli obejmie on kilka czy kilkanaście tysięcy osób.

8. Gdzie uzyskam informację o Pozwie?

Najszybciej informację uzyskamy na stronie internetowej Zarządu Oddziałowego. Dodatkowo każdy Zarząd ma wyznaczonych koordynatorów, którzy służą pomocą i wsparciem.

9. Jak zdobyć zaświadczenie, które jest potrzebne i co dalej jak już je uzyskam?

Po zaświadczenia o zarobkach zgłaszamy się do swoich działów płac. Wzór zaświadczenia jest podany na stronie i do informacji ogólnej. Zakres dat to 01.01.2009 –  30.06. 2014.
Po odebraniu zaświadczenia należy zgłosić się z nim do osoby wyznaczonej w Zarządzie Terenowym lub bezpośrednio do koordynatora z ramienia Zarządu Oddziałowego.

10. Kiedy i jak wpłacam pieniądze?

W momencie dostarczenia zaświadczenia o zarobkach wpisujemy się na listę osób przystępujących do pozwu. Jest to lista: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon i e-mail. Składając zaświadczenia wpisujemy się na listę i wpłacamy pieniądze koordynatorowi pozwu lub osobie wyznaczonej przez przewodniczących. Druga formą do samej wpłaty jest przelew bankowy na konto Związku Zawodowego.

11. Czy mogę sam wpłacić pieniądze bezpośrednio na konto kancelarii wyznaczone do pozwu?

Absolutnie nie tylko i wyłącznie na konto Zarządu Oddziałowego lub w gotówce do koordynatora. Kancelaria musi wystawić rachunek lub fakturę, której odbiorcą będzie NSZZ FSG przy np. Morskim Oddziale Straży Granicznej.

12. Kto może przystąpić do Pozwu?

Do Pozwu może przystąpić tylko i wyłącznie związkowiec lub emeryt, który jest związkowcem.
Jeśli ktoś nie jest związkowcem a chce przystąpić powinien zapisać się do związku zawodowego tak, aby być w pełni formalnym związkowcem.

13. Kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa?

Proces zbierania zaświadczeń i przeliczania wszystkich związkowców włącznie z wysłaniem każdemu waloryzacji do podpisania zajmie kilka miesięcy.
Od momentu, kiedy zbierzemy wszystkich i złożymy pozew do pierwszej rozprawy może upłynąć 12-15 miesięcy. Analogiczna sytuacja była w NSZZ SW od momentu złożenia 14 miesięcy czekaliśmy na pierwszą rozprawę.

14. Czy przystępując do pozwu występuję przeciw swojemu szefowi i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej?

Absolutnie nie gdyż oponentem jest Skarb Państwa

15. Czy jeśli my, jako związkowcy wygramy to inni związkowcy i funkcjonariusze niebędący związkowcami i niebiorący udziału w pozwie też dostaną zaległą waloryzację?

Każdy musi przejść tą samą drogę sądową. Każdy występuję z imienia i nazwiska ze swoją kwotą roszczeń wyliczoną indywidualnie dla każdej osoby. Lepiej nie liczyć na rozszerzenia w tym wypadku, czyli my walczymy a inni dzięki nam dostaną to nie zadziała.