W dniu 27 stycznia br. w siedzibie Komendy Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie odbyło się zebranie założycielskie Terenowej Organizacji  NSZZ FSG skupiającej Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza.  W zebraniu udział wzięło 16 Emerytów SG i WOP spośród których wybrane zostały władze Zarządu Terenowego.

Przewodniczącym został wybrany kol. Andrzej OMIOTEK.

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: kol. Józef Ostapkowicz, kol. Mirosław Daraż, kol. Andrzej Łapiński (Sekretarz) oraz kol. Wiesław Pawlik (Skarbnik).

Ponadto dokonano wyboru Terenowej Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:

Przewodniczący – kol. Jerzy Odl, Wiceprzewodniczący – kol. Krzysztof Staniszewski, Sekretarz – kol. Zbigniew Niedbała 

W imieniu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów, jak również Zarządu Oddziałowego zapraszamy wszystkich Emerytów i Rencistów do wstępowania w szeregi nowej organizacji terenowej.

Warunkiem wstąpienia w szeregi NSZZ FSG jest wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i przesłanie jej do siedziby Związku na adres: Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2 lub osobiście oraz wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 5 zł. miesięcznie na nr konta: 15203000451110000002187670.

Deklaracja .pdf

Można również kontaktować się telefonicznie z osobami funkcyjnymi pod numerami telefonów:

  1. Przewodniczący kol. Andrzej Omiotek  – 507160363
  2. Wiceprzewodniczący kol. Józef Ostapkowicz – 721554655
  3. Wiceprzewodniczący Sekretarz kol. Andrzej Łapiński – 694819943
  4. Wiceprzewodniczący Skarbnik kol. Wiesław Pawlik – (82)5915030