W dniach 27-28 czerwca 2018r. w Okunince odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie, w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Grządkowski i Dariusz Rubach.

Podczas posiedzenia omówiono bieżącą działalności zarządu oddziałowego, podjęto stosowne uchwały oraz dokonano analizy zgłoszonych problemów, które mają wpływ na stan pełnienia służby. Omówiono plan działania podczas manifestacji w Warszawie w dniu 2 października 2018r.

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG  przekazali informację o podjętych działaniach i pracach w zakresie realizacji żądań skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Żądania z 12 marca br. dotyczyły:

  1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.