W dniu 13.12.2018r. na terenie Komendy NOSG w Chełmie odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego NSSZ FSG . W Zebraniu uczestniczyli przewodniczący Zarządów Terenowych i prezydium Zarządu Oddziałowego. W zebraniu uczestniczyła kadra kierownicza NOSG w Chełmie na czele z Komendantem NOSG płk SG. Jackiem Szcząchorem. Podczas spotkania była poruszana problematyka związana z codzienna służbą. Omówiono szereg spraw związanych z działalnością służbową i związkową. Na zakończenie zebrania ksiądz kapelan NOSG ppłk SG. Wiesław Kondraciuk poprowadził spotkanie opłatkowe w towarzystwie przybyłych gości i związkowców.