W dniu 30 marca 2012 roku w sali kinowej NOSG w Chełmie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie. W trakcie spotkania przedstawione zostały sprawozdania z działalności związku w ostatnim kwartale bieżącego roku oraz omówiono sprawy bieżące.
Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie, kol. Andrzej Staniec przedstawił tematy jakie były poruszane na posiedzeniu KKW NSZZ FSG w Łysej Polanie.

Po długim okresie oczekiwania, w końcu został wydany grudniowy numer kwartalnika „Na Naszej Rubieży”, w którego powstaniu duży udział mieli członkowie NSZZ FSG przy NOSG w Chełmie. Jak się okazało, prawdopodobnie, będzie to także ostatni numer kwartalnika wydany w formie papierowej, a być może także w ogóle. Tak zdecydował Przewodniczący KKW kol. Mariusz Tyl wraz z niektórymi członkami KKW.

Po zakończonym posiedzeniu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, z inicjatywy Przewodniczącego, kol. Andrzeja Stańca odbyło się uroczyste spotkanie, połączone ze śniadaniem, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. W spotkaniu udział wziął  Komendant NOSG w Chełmie gen.bryg. SG Jarosław Frączyk.