Pomoc Prawna

Składka ubezpieczeniowa 2,90 zł/mclogo_ub

Pomoc prawna obejmuje telefoniczne oraz mailowe konsultacje i porady prawne, tworzenie opinii prawnych, imiennego dokumentu prawnego
z zakresu:

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich,
 • prawa pracy pracownika,
 • prawa ubezpieczeń społecznych pracownika,
 • prawa dyscyplinarnego,
 • obrony i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa karnego i wykroczeń.

W ramach ubezpieczenia Telefonicznej Pomocy Prawnej, Ubezpieczonemu przysługują następujące limity świadczeń w okresie trwania ubezpieczenia:

 • Ubezpieczony ma prawo do korzystania z Informacji prawnej BEZ OGRANICZEŃ,
 • Ubezpieczony ma prawo do korzystania z konsultacji prawnej i porady prawnej BEZ OGRANICZEŃ,
 • Ubezpieczony ma prawo do korzystania z opinii prawnej oraz imiennych dokumentów prawnych 4 razy w okresie 12 miesięcy.

 

Do ubezpieczenia można przystąpić on-line poprzez stronę www.ubezpieczeniel4.pl wypełniając elektroniczny formularz lub wypełniając deklarację papierową załączoną na stronie

(22) 647 56 20, czynny 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00fgz@asystaprawnika.pl czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.