Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W dniu 8 listopada 2018 roku po blisko 10 godzinnych negocjacjach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim.
Dzień ten zapisze się w historii NSZZ jako dzień, w którym odnieśliśmy sukces!
Od dnia 12 marca 2018 roku NSZZ FSG dążył do tego aby każdy funkcjonariusz Straży Granicznej był godnie wynagradzany za wymagającą i odpowiedzialną służbę zarówno w ochronie granicy państwowej jak i UE.
Po sześciomiesięcznej akcji protestacyjnej w końcu nastąpił przełom i zagwarantowano Nam podwyżki: od 1 stycznia 2019 r. w kwocie 655 zł brutto oraz kolejną w kwocie 500 zł brutto, która nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Dotychczas proponowano Nam o wiele mniejsze środki na podwyżki w 2019 roku i w ogóle nie mówiono nic o 2020 roku. Doprowadziliśmy do tego, że wzrost uposażenia zasadniczego nastąpi w każdej grupie o jednakową wysokość. Jedyną różnicą będzie wysokość dodatku z tytułu wysługi lat, który jest relacjonowany do uposażenia zasadniczego.
Zdaję sobie sprawę, że podpisane porozumienie może nie spełnia oczekiwań Nas wszystkich. Jednakże, w tym momencie, było to najlepsze co mogliśmy osiągnąć w trakcie negocjacji. Bez wątpienia, porozumienie stanowi istotny krok do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Realizacja zapisów porozumienia poza poprawą warunków materialnych pozwoli także doświadczonym funkcjonariuszom SG na dłuższą służbę, a przyjętym do SG po 31 grudnia 2012 r. zlikwidowanie wymogu ukończenia 55 lat.
Od 1 lipca 2019 r. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla strażników granicznych. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
W kwestii postulatu, związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy jest rozbieżne stanowisko, jednak MSWiA zadeklarowała wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu zasady przejścia na emeryturę przez funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
Podpisane porozumienie nie kończy Naszych działań w zakresie poprawy warunków służby i uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przed Nami stoją nowe wyzwania.
Za jedność, za wsparcie, za zaangażowanie wszystkim związkowcom oraz funkcjonariuszkomi funkcjonariuszom Straży Granicznej bardzo dziękuje!

Ze związkowym pozdrowieniem!

Marcin Kolasa
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FSG

2018_11_09_podziekowania.pdf