Minister Spraw Wewnętrznych, Jacek Cichocki wystąpił do Ministra Finansów o środki, które zostaną przeznaczone na wypłatę podwyżek po 300 złotych brutto dla każdego z funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pieniądze te będą wypłacane około 15 listopada bieżącego roku z wyrównaniem za październik i listopad.

Rozporządzenia konieczne do wypłaty podwyżek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 października i wejdą w życie po 14 dniach. Wtedy będzie można wypłacić pieniądze funkcjonariuszom.

Na podwyżki dla Straży Granicznej zostanie przeznaczona kwota 16 438 000 złotych i otrzyma je łącznie ponad 18 tysięcy funkcjonariuszy naszej formacji. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej będzie wynosiło średnio /łącznie z nagrodą roczną/ – 4 402 zł.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej SG

Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego, dod. za stopień

źródło: msw.gov.pl