zbereże przedszkole 3W piątek 11 października, dzięki przychylności Komendanta PSG w Zbereżu, Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG w Zbereżu zorganizował piknik dla wychowanków i wychowawców z Przedszkola nr 14 w Chełmie. zbereże przedszkole 2Funkcjonariusze z Placówki wraz z gośćmi wybrali się na wycieczkę, podczas której pokazali odcinek granicy państwowej, jaki ochrania Straż Graniczna. zbereże przedszkole 5W trakcie wyprawy przygotowano także poczęstunek przy ognisku oraz zaprezentowano sprzęt służbowy będący na wyposażeniu Placówki SG w Zbereżu. To była największa atrakcja dla najmłodszych, którzy we wspaniałych humorach, ale niechętnie po całodniowym zwiedzaniu opuszczali teren Straży Granicznej.zbereże przedszkole 6