Oświadczenie  w sprawie reformy systemu emerytalnego służb mundurowych