AppleMark

Opinia ZG NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez ministra oraz niektórych innych ustaw.

Opinia ZG NSZZ FSG_MSWiA_.pdf