statue of lady liberty holding the scales of justice

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd Główny NSZZ FSG będzie podejmował decyzję w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania omawianych przepisów z aktami wyższego rzędu.

Opinia – ekwiwalent SG.pdf